เลเซอร์หน้าใส คลีนิคเสริมความงามหาดใหญ่เลเซอร์หน้าใส คลีนิคเสริมความงามหาดใหญ่skin care clinic, เลเซอร์ผิวพรรณ ผิวหนัง รักษาสิว หาดใหญ่

aesthetic clinic, skin laser clinic, เวชสำอางค์ หาดใหญ่skin treatment, laser treatments promotion pricelocation, map คลีนิคผิวพรรณ
บริการของ เอ็ม เอ ไอ เลเซอร์ คลีนิคหาดใหญ่
 

MAI Laser clinicMAI Laser clinicMAI Laser clinic

แพทย์และทีมงาน ของเอ็ม เอ ไอ เลเซอร์ คลินิค & สปา

แพทย์ประจำ
แพทย์ เลเซอร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  พ.ศ. 2540
 • ประกาศนียบัตรโรคผิวหนัง   สถาบันโรคผิวหนังแห่งชาติ [ National Skin Center ] ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2550
 • ฝึกอบรมระยะสั้น วิชาโรคผิวหนังครั้งที่ 28   พ.ศ. 2551
 • ประกาศนียบัตรอบรมศัลยศาสตร์ความงามและเลเซอร์  รพ.เกษมราษฎร์  พ.ศ. 2551
 • สมาชิกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน
            งานวิชาการด้านผิวหนัง  [ Dermatology]  
            เวชศาสตร์ความงาม     [ Aesthetics medicine ]  
            ศาสตร์ด้านชะลอวัย      [ Anti-aging medicine  ]
แพทย์ที่ปรึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์  พ.ศ. 2529
 
เอ็ม เอ ไอ เลเซอร์คลีนิค แอน สปา
MAI Skin Laser Clinic & Spa
ถนน 30 เมตร ข้างวอลโว่
35/4-5 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
Tel : +6674 898 920, +6681 598 8838