ai, คลีนิคความงามskin laser clinic hatyaiskin care clinic, เลเซอร์ผิวพรรณ ผิวหนัง รักษาสิว
คลีนิคความงาม หาดใหญ่คลีนิคความงาม หาดใหญ่เครื่องสำอาง, บำรุง ผิวพรรณ, รักษาสิว หาดใหญ่hatyai clinic skin treatment promotion price location, map คลีนิคผิวพรรณ หาดใหญ่

ภาพก่อนและหลัง การรักษาเนื้องอกรอบดวงตา

รักษาเนื้องอกรอบดวงตา syringoma
รักษาเนื้องอกรอบดวงตา syringoma
ก่อน รักษาเนื้องอกรอบดวงตา [ syringoma ]
หลัง รักษาเนื้องอกด้วยเลเซอร์ CO2   2  ครั้ง
และ Finescan ยกกระชับผิว   1  ครั้ง
รักษาเนื้องอกรอบดวงตา syringoma
รักษาเนื้องอกรอบดวงตา syringoma
ก่อน รักษาเนื้องอกรอบดวงตา [ syringoma ]
หลัง รักษาเนื้องอกด้วยเลเซอร์ CO2 2  ครั้ง
และ Finescan ยกกระชับผิว  1  ครั้ง

 

 

เอ็ม เอ ไอ เลเซอร์คลีนิค แอน สปา
MAI Skin Laser Clinic & Spa
ถนน 30 เมตร ข้างวอลโว่
35/4-5 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
Tel : +6674 223 420, 223 421